2018-02-05

Konkurrensverkets beslut om tillgång till återvinningsstationer

Måndag 5 februari har vi blivit informerade om att Konkurrensverket fattat ett beslut om att vi ska ge tillgång till återvinningsstationer.

Vi har tagit emot beslutet och nu ska vi läsa igenom detta noga för att bedöma vilka alternativ vi har utifrån innehållet. Det är ännu för tidigt att säga hur vi kommer att agera med anledning av beslutet.

- Vi välkomnar att konkurrensverket äntligen fattat ett beslut i frågan även om vi i sak anser att det är felaktigt. Nu utreder vi möjligheterna för en väg framåt utifrån beslutet, säger Kent Carlsson, vd Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, i en kommentar.

Läs vidare

Konkurrensverkets beslutPDF