Egen schablon

Skapa snittvikter för olika produktgrupper.

Vem gör det? Företag med mycket import och många olika artiklar.

Bra att tänka på: Vid framtagning av egen schablon är det viktigt att dokumentera hur schablonen räknats fram och vad som legat till grund för beräkningen samt att det finns rutiner för uppdatering. Det är viktigt att välja ut representativa artiklar, normalt "storsäljarna".

Är du osäker kontakta oss gärna för en avstämning.