FTI-schablon

Tillsammans tar vi fram en schablon som kopplas till företagets omsättning under viss tid.

Vem gör det? Företag som har svårt att upprätta egna schabloner. Det kan till exempel vara företag med stora, komplexa sortiment som ofta förändras. Kontakta oss för en avstämning.

Vi har även fasta schabloner som företag med små förpackningsmängder kan använda. Här kan du läsa om de fasta schablonavgifterna.