Stickprovsmodell

Vi har tagit fram en statistiskt säkerställd metod för beräkning av förpackningsmängder, FTI:s stickprovsmodell.

Det är i grunden en arbetsbok i Excel och lämpar sig bäst för företag som har ett stort antal importartiklar och som har svårt att definiera, väga och redovisa förpackningsmängden för varje enskild artikel.

I modellen utgår man från försäljnings- eller inköpsstatistik för importerade/införda artiklar. Modulen väljer ut representativa artiklar, högst 200, vars förpackningar man sedan väger. Viktuppgifterna matas in i programmet som sedan räknar ut förpackningsmängderna för hela sortimentet.

Låter det intressant?