Sena redovisningar

Korrekt redovisning av förpackningsvolymer är viktigt då FTI redovisar statistik till Naturvårdverket baserat på de inkomna volymerna. Den statistiken används sedan för att fastställa materialutnyttjandegraden. De redovisade volymerna är också basen för faktureringen av FTI:s avgifter.

Om inte redovisning av förpackningsvolymer inkommer i tid, har FTI rätt att ta ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften motsvarar den ränta som skulle gälla vid försenad betalning enligt gällande räntelag, dock alltid minst 60 kr. Utöver förseningsavgift har FTI rätt, att preliminärdebitera förpackningsavgift för den aktuella redovisningsperioden.

Redovisning via kundsidorna

Följ länken till kundsidan http://kund.ftiab.se och fyll i dina inloggningsuppgifter, välj Redovisning och fyll i dina uppgifter. Läs mer om vad som ska ingå i redovisningen i våra AnvisningarPDF.

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.