Vi upphandlar våra städuppdrag

Gällande avtal för renhållningen av våra återvinningsstationer löper ut under hösten. Därför upphandlar vi nu dessa renhållningsavtal på nytt.

FTI:s avtal för renhållningen av återvinningsstationerna löper ut under hösten i 83% av Sveriges kommuner. Därför upphandlar vi nu renhållningsavtalen.

Upphandlingen genomförs i fri konkurrens med möjlighet för alla leverantörer att delta. Anbud kan lämnas för en eller flera kommuner.

Vi välkomnar anbud både från nya och befintliga leverantörer! Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 17 augusti 2018 klockan 16:00.

Avtalsperioden startar 1 november 2018.

Ändringar

Kommentarer till ändringar av materialet:

  • Anbudsmall, ändrad 19 juni.
    Tillägg av Kungälv.
    Tillägg av Olofström och Karlshamn vars avtal börjar gälla 1 januari 2019. För samtliga övriga kommuner börjar avtalet gälla 1 november 2018.

För mer information, se dokumenten.

Anbudsdokument

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Förfrågningsunderlag, senast uppdaterad 180620 (pdf)PDF

Avtalsmall (pdf)PDF

Allmänna villkor (pdf)PDF

Särskilda villkor renhållningsinstruktioner (pdf)PDF

Särskilda villkor hållbara transporter (pdf)PDF

Anbudsmall, senast uppdaterad 180619 (Excel, 30 MB)Excel

FAQ, senast uppdaterad 180711 (pdf)PDF

Uppförandekod (pdf)PDF

Vid frågor

Eventuella frågor om kommande uppdrag ska vara skriftliga och skickas med e-post till upphandling@ftiab.se.

Märk e-posten med "upphandling renhållning" i ämnesraden.