Gotland vinner på återvinning

Här får du information om insamlingen av förpackningar och tidningar på Gotland.

2017-11-28

I samband med att fakturan från regionen skickas ut kommer du att få information om hur du ska sortera dina plastförpackningar för att de ska kunna återvinnas. Du hittar även informationen i länken.

Sortera plasten (PDF, nytt fönster)PDF

2017-06-15

Återvinningsstationen på Fårö ställs ut den 22 juni då regionen öppnar säckmottagningen. Stationen tas hem efter Fårönatta den 16 september. Precis som förra året kommer det att vara obemannat, vilket ställer lite högre krav på användarna att verkligen bara lämna det som är tillåtet på stationen.

2017-05-29

Eftersom det är vattenbrist är det bra att tänka på att förpackningarna inte behöver vara kliniskt rena för att kunna återvinnas. För att sorteringen ska fungera är det dock viktigt att de är ordentligt tömda. Fortsätt gärna källsortera trots vattenbristen!

Här lämnar du dina förpackningar, hushåll

Återvinningsstationer i drift:

 • Visby — ICA Wisborg
 • Visby — Coop forum
 • Visby — ICA Maxi
 • Katthammarsvik — Tempo Katthammarsvik
 • Klintehamn — Coop Konsum
 • Fårösund — Kalkugnsvägen
 • Fårö — Betalsäcksmottagningen är stängd och öppnar till sommaren 2018.
 • Ronehamn — Ronehamnsvägen 40
 • Havdhem — ICA Havdhem
 • Roma — ICA Roma
 • Lärbro — Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen
 • Slite — P-plats vid Stationsgatan
 • Stenkyrka — Tempo Stenkyrka
 • Tingstäde — Mistelvägen

Se när stationen töms och städas

Återvinningscentraler ÅVC

Förpackningar, tidningar och glasförpackningar kan både hushåll och företag lämna på Region Gotlands återvinningscentraler. Företag kan lämna upp till 1 kubikmeter per fraktion och tillfälle kostnadsfritt.

 • Burgsvik
 • Fårösund
 • Hemse
 • Klintehamn
 • Ljugarn
 • Slite
 • Visby

Beställ hämtning

För företag finns egna lösningar. FTI har tecknat avtal med Ragn-Sells. De företag som vill få förpackningar och tidningar hämtade kontaktar Ragn-Sells för prisuppgift, telefon 0498-642 550, eller gör en intresseanmälan på www.gotlandrecycling.se.

Möjlighet finns även att kontakta andra entreprenörer som i sin tur levererar materialet till Ragn-Sells.