Gotland vinner på återvinning

Uppdaterad 2017-06-15

Här informerar vi löpande om insamlingen av förpackningar och tidningar på Gotland. Återkom därför gärna för uppdaterad information.

Sedan den 1 januari 2011 har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) etablerat ett system på Gotland för insamling av förpackningar och tidningar.

Insamlingen sker på samma sätt som i övriga landet, genom ett nät med återvinningsstationer. Målet är att det ska finnas 22 insamlingspunkter på Gotland. De kommer att placeras på centrala platser dit det är enkelt för allmänheten att ta sig. Flera stationer kommer att placeras vid knutpunkter, som till exempel vid livsmedelsbutiker.

Observera att återvinningsstationerna enbart är till för hushållens förpackningar och tidningar.

Lägesrapport

2017-06-15 Återvinningsstationen på Fårö ställs ut den 22 juni då regionen öppnar säckmottagningen. Stationen tas hem efter Fårönatta den 16 september. Precis som förra året kommer det att vara obemannat, vilket ställer lite högre krav på användarna att verkligen bara lämna det som är tillåtet på stationen.

2017-05-29 Eftersom det är vattenbrist är det bra att tänka på att förpackningarna inte behöver vara kliniskt rena för att kunna återvinnas. För att sorteringen ska fungera är det dock viktigt att de är ordentligt tömda. Fortsätt gärna källsortera trots vattenbristen!

2015-10-14 En ny återvinningsstation öppnas på Stenhuggarvägen 5 i Visby

2015-05-04 En ny återvinningsstation öppnades på Kalkugnsvägen i Fårösund.

2013-12-06 En ny återvinningsstation har öppnats i Lärbro vid Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen.

2013-10-25 I november väntas en ny återvinningsstation i Prästgården i Lärbro stå klar, Målet på 22 återvinningsstationer på ön är ännu inte nått, delvis på grund av svårigheter att hitta mark och få bygglov. Vi söker även markplats i Hemse och Fårösund, samt för en till station i Visby.

2013-06-24 Denna vecka påbörjas bygget av den nya återvinningsstationen vid Gula Hönan i Ronehamn.

2013-06-24 Återvinningsstationen på Fårö är nu öppen för lämning av betalsopsäckar. Öppettiderna är tisdag till söndag klockan 07:00-18:00 till och med 23 september.

2013-05-28 Butiken vid återvinningsstationen i Katthammarsvik är nu Tempo, tidigare ICA.

2013-05-13 Vibeklagar borttagningen av återvinningsstationen på Broväg i Visby. Platsen iordningställdes till personalparkering för skolan, vilket vi tyvärr inte hade uppfattat. Sedan dess söker vi efter andra platser som kan ersätta denna placering och även någon ytterligare. Till detta är vi i behov av att kommunen eller privata markägare upplåter mark. Från kommunens sida vill man inte att en återvinningsstation placeras för nära Ringmuren. Möjligheterna till en placering vid Bingers kvarn eller på Hantverksgatan undersöks för närvarande.

2012-12-07 Vi tvingas dra in återvinningsstationen i Hemse. Från måndagen den 17 december är stationen indragen på markägarens begäran. Under tiden vi försöker få fram en ny plats hänvisar vi alla som vill fortsätta att källsortera sina förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar till återvinningscentralen i Hemse.

2012-07-17. Sedan den 2 juli har de boende, och alla sommarturister i Hemse, ytterligare en återvinningsstation att vända sig till med sina förpackningar av papper, plast och metall samt glas och tidningar. Utöver den nya stationen på Kantzargatan 4 finns det sedan tidigare tre andra möjligheter till återvinning av glasförpackningar och flaskor i Hemse vid Duses Livs, Högbyhallen och på torget.

2012-03-02. Statistik över återvinningsresultatet för Sveriges kommuner 2011 är nu klar. För Gotlands del innebär det att 33.94 kg förpackningar av glas, 48.21 kg papper, 3.74 kg metall och 17.32 kg plast samlades in. Dessutom 52.07 kg tidningar. Statistiken kan komma att justeras då viss statistik inte varit komplett. Läs mer

2012-02-06. I början av december 2011 hade FTI glädjen att kunna etablera två nya återvinningsstationer vid Broväg 8 i Visby och längs med väg 149 vid avfart Stenstugu.

2011-12-06. Vi har under hösten fått tre beviljade bygglov i Stenkyrka, Hemse och Visby (Verkstadsskolan 2). Dessutom ska några av de andra platserna för återvinning asfalteras och inhägnas med stängsel.

2011-08-30. Sommaren har fungerat över förväntan, speciellt med tanke på skillnaden i belastning mellan vinterhalvårets cirka 57 000 invånare och den flerdubbla ökningen sommartid. FTI har sökt bygglov (ett i  juni och tre i juli) på fyra nya platser: Hemse, Visby, Ronehamn och Stenkyrka. Med den nya Plan- och bygglagen ska det inte behöva dröja så länge innan vi får besked. Än så länge vet vi dock inte om platserna blir godkända. Får vi bygglov tar det omkring ett par veckor innan en återvinningsstation är etablerad och i drift.

2011-07-25. FTI och Region Gotland arbetar tillsammans för att få fler återvinningsstationer till ön. Vi har sökt fem nya bygglov och hoppas på ett snart och positivt besked på dessa. Två av de sökta byggloven är i Visby. Vi fortsätter även att söka fler platser och bevakar noggrant utvecklingen vid de stationer som redan placerats ut (se nedan) för att dessa ska vara så bra som möjligt.

Hushåll — förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar

Återvinningsstationer i drift:

 • Visby — ICA Wisborg
 • Visby —  ICA Maxi
 • Havdhem — ICA Havdhem
 • Katthammarsvik — Tempo Katthammarsvik
 • Lärbro — Kappelshamnsvägen/Kyrkvägen
 • Slite — P-plats vid Stationsgatan
 • Stenkyrka — Tempo Stenkyrka
 • Roma — ICA Roma
 • Tingstäde — Mistelvägen
 • Klintehamn — Coop Konsum
 • Ronehamn — Ronehamnsvägen 40
 • Fårö — Betalsäcksmottagningen är öppen för säsongen 22 juni-16 september 2017
 • Fårösund

Förpackningar, tidningar och glasförpackningar kan du även lämna på FTI:s insamlingspunkter vid Region Gotlands återvinningscentraler:

 • Burgsvik
 • Fårösund
 • Hemse
 • Klintehamn
 • Ljugarn
 • Slite
 • Visby

Egna lösningar för företag

För företag finns egna lösningar. FTI har tecknat avtal med Östra Gotlands Schakt. De företag som vill få förpackningar och tidningar hämtade kontaktar Östra Gotlands Schakt för prisuppgift, tfn 0498 - 642550 , eller gör en intresseanmälan på www.gotlandrecycling.se. Möjlighet finns även att kontakta andra entreprenörer som i sin tur levererar materialet till Östra Gotlands Schakt.

Fastighetsnära insamling

För flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar finns det möjlighet att beställa en utökad service, en så kallad fastighetsnära insamling. Fastighetsägaren anlitar då en entreprenör som hämtar de källsorterade förpackningarna och tidningarna. För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill få sina förpackningar och tidningar hämtade gäller samma sak som för företag, se ovan. Även här finns möjlighet att kontakta en annan entreprenör som levererar materialet till Östra Gotlands Schakt.

Fler återvinningsstationer?

FTI arbetar kontinuerligt med att etablera fler återvinningsstationer på Gotland, det är dock en lång process att hitta lämpliga platser som fungerar ur trafiksynpunkt; söka och få bygglov samt iordningsställa platsen. Informationen om antal återvinningsstationer och placering av dessa uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Utformning av inkasthålen

Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Inkasthål