2013-02-28

Så här mycket samlade vi in under 2012statistiken klar

Jämfört med tidigare år så har vår inrapportering förbättrats ytterligare. Vi kan nu med större precision redovisa utfallet för den fastighetsnära insamlingen per kommun. Tidigare har vi endast kunnat fördela denna utifrån ett riksgenomsnitt. Effekterna av den förändrade redovisningen är att resultatet för vissa kommuner slår kraftigt vid en jämförelse med tidigare år.

2012 års insamlingsresultat i kilo per fast boende invånare i Sverige  

  • Glasförpackningar - 19.11 kg. Insamlingsresultaten inkluderar även insamling från företag (restauranger och storhushåll).
  • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp) - 11.92 kg
  • Metallförpackningar - 1.54 kg
  • Plastförpackningar - 4.87 kg
  • Tidningar - 34.66 kg. Med tidningar menas även tidskrifter, kataloger och reklamutskick.