2012-12-13

FTI vill ha Malmöbornas åsikter om återvinning

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) rustar just nu upp återvinningsstationerna i Malmö och byter till nya behållare. I samband med detta vill FTI få Malmöbornas synpunkter på återvinningen.

— Det är första gången vi bjuder in till en direkt dialog med invånarna i Malmö och hoppas på ett bra gensvar. Vi vill få Malmöbornas synpunkter på vårt arbete och förslag på var nya stationer bör byggas, säger FTI:s regionchef Anneli Viberg.

— Nu på söndag den 16 december finns bland andra jag och vår vd Kent Carlsson på plats på Gustav Adolfs torg klockan 11:00-15:00 för att möta Malmöborna. Alla är välkomna dit.