2012-12-12

Ny möjlighet till källsortering i Skellefteå

Från i morgon torsdag den 13 december ger Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) besökare till Solbackens köpcentrum, Solbacksvägen i Skellefteå nya möjligheter till källsortering av förpackningar av papper, plast, metall samt glas och tidningar.  

Ett gott samarbete med Skellefteå kommuns Tekniska avdelning har lett fram till att FTI fått möjlighet till denna etablering.  

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.  

-Vi är glada att kunna erbjuda invånarna i Skellefteå denna nya möjlighet och hoppas att hushållen kommer att hitta till och använda den nya återvinningsstationen. Vårt mål är att alla ska veta att man bidrar till miljön på ett mycket konkret sätt genom att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Lars Hafvenström, regionchef vid FTI.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral där man även kan lämna källsorterade förpackningar.