2012-12-12

Fräscha återvinningsstationer i Borås

Utbytet av de gamla så kallade "Göteborgs-stationerna" i Borås kommun mot ombyggda och mer funktionella är nu klart. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har bytt ut behållarna vid alla 18 återvinningsstationer. Arbetet slutförs nu genom att vi inhägnar elva stationer och sätter upp nya informationsskyltar vid alla.

Reaktionerna från de boende har varit positiva och man har även upplevt att det är lättare att sortera. Även nedskräpningen av stationerna har minskat.  

Återvinningsstationerna är nu utrustade med så kallade krantömmande behållare med enhetligt utseende.  

— För våra entreprenörer som tömmer och städar stationerna innebär bytet att vi lämnat ett krångligt system med kärl som skräpar ner i omgivningen och mycket tunga lyft för förarna, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.  

Utbytet är ett led i FTI:s nationella moderniseringsarbete av behållare på återvinningsstationerna. Det kommer att underlätta invånarnas önskan att källsortera, liksom att öka FTI:s möjligheter att tillgodose producenternas vilja att materialåtervinna förpackningarna efter att deras kunder använt dem.  

Förutom närhet och tillgänglighet bidrar de nya behållarna också till en bättre städning bland annat genom att de har bra förutsättningar att göra närmiljön renare, är lättare att hålla rent och att de också är säkra och snygga.

Inför den stundande julhelgen kan trycket på återvinningsstationerna bli stor.

— Belastningen kommer troligen att vara allra störst två-tre dagar närmast efter julafton. Därför vill jag vädja till alla som har möjlighet att vänta med besöket på återvinningsstationen till torsdag eller fredag i mellandagarna. Vi måste också flagga för att tömningarna av våra behållare kan komma att ske vid oregelbundna tider, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI.

Hur ofta än städningen sker är FTI helt beroende av att dem som vill göra gott för miljön genom att källsortera även tänker på närmiljön. Förpackningar och tidningar ska läggas i behållare för att inte blåsa kring och in på angränsande fastigheter. Stationen är endast till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.