Farligt avfall

Förpackningar som har innehållit farligt avfall finns överallt. Lämna dem på din miljöstation. Läs mer om märkning av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:

 • Lim- och färgrester
 • Rostskyddsfärg, impregnering
 • Penseltvätt
 • Spackel och fogmassa
 • Spillolja, oljefilter
 • Spolarvätska, glykol
 • Hårspray, nagellack
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel, polish
 • Bekämpningsmedel även den tomma förpackningen
 • Tonerkassetter
 • Kvicksilvertermometrar
 • Batterier