2013-03-26

Ny regionchef för Stockholm

Från den 1 februari tillträdde Annika Ahlberg tjänsten som regionchef för Stockholmsregionen (preliminärt definierad som Stockholms län och Håbo kommun.

Från och med nu har vi sju regioner med varsin regionchef, istället för som tidigare sex. Mer om vår regionindelning.