2012-11-21

Europa minskar avfallet

Den 17-25 november ska hela Europa minska avfallet. Då pågår "European Week for Waste Reduction", eller "Europa minskar avfallet". Projektet är initierat av EU-kommissionen och har pågått sedan 2009. Planen är att det ska fortsätta fram till 2015.

Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom aktiviteterna lär vi oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en kan göra för att minska avfallet. Avfall Sverige är nationell samordnare, i samverkan med Naturvårdsverket.