2012-11-08

Nu möbleras återvinningsstationerna i Malmö om

I ett svep möblerar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) nu om och rustar upp alla 59 återvinningsstationer i Malmö.

Lagom till jul ska alla stationer ha fått nya behållare som passar in i stadsmiljön och uppfyller dagens säkerhetskrav. Arbetet startade i går måndagen den 5 november med stationen vid Drottningtorget. FTI har också ansökt om bygglov för tio nya återvinningsstationer.  

Satsningen är den största som FTI gjort i Malmö sedan nätet av återvinningsstationer byggdes upp i mitten av 1990-talet.  

— Upprustningen har planerats i samråd med Malmö Stad. Vi har enats om så kallade "Citybehållare" som kräver minimal markyta och är lättplacerade i stadsmiljö. Det bör underlätta för oss att tillsammans med kommunen hitta platser för fler återvinningsstationer i innerstaden, säger FTI:s regionchef Anneli Viberg.  

— För att tömma de gamla behållarna som nu tas bort behövde lastbilarna 18 meters angöringsyta. Med de nya citybehållarna behövs ingen angöringsyta, de töms istället med kranbil som kör upp intill behållarna och lyfter dem med kranen. Det är en stor fördel.  

Malmöborna får sätta betyg och föreslå nya platser

Parallellt med upprustningen vill FTI genom en enkät få in synpunkter från invånarna i Malmö på återvinningsstationerna och samtidigt få förslag på platser för fler stationer.

— Vi informerar om enkäten på våra stationer och man kan också gå in på vår webbsida och svara.  

— Söndagen den 16 december finns dessutom vi och vår vd Kent Carlsson på Gustav Adolfs Torg för att besvara frågor och diskutera med Malmöborna om vår service.

Drottningstorget i centrala Malmö var först med att få nya behållare.