2012-09-14

Farosymboler — kanske den enda varning du får

Varje år inträffar det olycksfall som orsakas på grund av felaktig hantering av kemiska produkter. De flesta olycksfallen hade säkert kunnat undvikas om vi som konsumenter tagit till oss den information som finns på produkterna — farosymbolerna och varningstexterna.

De nuvarande orangefärgade symbolerna har funnits i årtionden, men snart kommer farosymbolerna att få ett helt nytt utseende, men ändå betyda samma sak. Poängen med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i alla länder i världen. Det ökar tryggheten vid dina inköp i andra länder.

Under några år framöver kommer du att kunna se både de nuvarande och nya symbolerna på kemiska produkter, men aldrig tillsammans på en och samma produkt.

Ta därför reda på vad dagens symboler betyder och hur dess framtida motsvarigheter ser ut och följ alltid hanteringsanvisningarna på produkten. På så sätt undviker du onödiga olycksfall.

Klicka för större bild.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en frågesport och en kortfilm för att du ska kunna lära dig mer om de nya farosymbolerna.

Mer information för företag.