2012-08-29

FTI kommenterar Avfallsutredarens betänkande

Vi säger ja till fortsatt odelat ansvar och ny statlig myndighet, men nej till en uppsplittring av insamlingsansvaret.

Vi stöder förslaget om enhetliga spelregler av hur insamlingssystemet inklusive återvinningsstationerna ska skötas men avvisar utredarens förslag om en återkommunalisering, där ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar splittras upp på producenter respektive kommuner.

Tillsammans med tidnings- och förpackningsproducenterna vill vi behålla det odelade ansvaret för finansiering och insamling för att öka hushållens återvinning och kraftigt höja kvaliteten på insamlingssystemet.   — Vi och näringslivet kommer att arbeta för ett beslut om utredarens alternativförslag vilket snabbt och säkert ger förbättringar och ökade miljövinster. Förslaget innebär att vi behåller helhetsansvaret och kan fortsätta med långsiktiga investeringar på återvinningsstationer och behållare, ökad och effektivare tömning och städning, samt en utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen, säger Kent Carlsson, vd. Samtidigt är återvinningsindustrin då beredd att investera i teknik som ökar miljönyttan.

Bortsett från återkommunaliseringen finns flera bra förslag i utredningen. Utöver att en nationell myndighet ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar på ett bra sätt, finns förslag på bättre grovsopshantering och att delar av det kommunala avfallsmonopolet öppnas upp för konkurrens.

Läs vårt pressmeddelandePDF