2012-08-09

Plast och metall går skilda vägar på Södertörn

Stort tack till dig som regelbundet använder våra återvinningsstationer. Nu har du som bor på Södertörn utanför Stockholm chansen att göra ännu mer för miljön utan att behöva anstränga dig mer. I dagarna kommer våra behållare på Södertörn att bytas ut, så att plast- och metallförpackningar läggs i var sin. Genom att sortera i rätt behållare, hjälper du dina använda förpackningar till ett ännu bättre liv i fortsättningen.

De befintliga behållarna restaureras för att ta emot plastförpackningar och nya behållare för metallförpackningar köps in och placeras ut. Bli alltså inte förvånad om du istället för den vanliga behållaren för plast- och metallförpackningar inom kort har två olika behållare att fylla.

Redan nu kan du som källsorterar hemma förbereda dig på förändringen genom att lägga dina förpackningar av plast respektive metall i egna kärl eller påsar. När de nya behållarna är på plats har du ett försprång!

Uppdelningen i två materialslag gör vi för att bättre kunna ta tillvara den sekundära råvara som dina förpackningar faktiskt är. Av insamlade plastförpackningar tillverkas nya plastprodukter innan de, när plastfibrerna är för svaga, slutligen går till förbränning. Förpackningar av metall kan däremot återvinnas i nya produkter hur många gånger som helst.

De nya behållarna kommer att finnas på plats i Huddinge 10-24 augusti, Haninge 25 augusti-13 september, Nynäshamn 14-20 september, Botkyrka och Salem 21 september-14 oktober.


Återvinning i Stuvsta centrum 8 augusti.