2012-08-01

Europeisk tävling — bäst återvunna produkt av plast

Sedan en tid pågår det en tävling i Europa som vänder sig till företag som tar fram nya produkter av återvunna plastförpackningar. Den har funnits sedan 2009 och för första gången bjuder man nu in allmänheten att rösta på den bästa produkten som är tillverkad av återvunna plastförpackningar. Sedan starten har arrangören EPRO noterat många ökade användningsområden för denna resurs.

Med årets tävling vill man hitta en bredare publik och har dessutom infört två nya priser. Ett första-, andra-, och tredjepris delas ut samt dessutom ett specialpris för den bästa produkten tillverkad av återvunna plastförpackningar i årets värdland, som är Polen.

Nytt för årets tävling är att man även vill få in nomineringar från konsumenterna i Europa. Förhoppningen är att tävlingen ska bidra till att öka medvetenheten om återvunnen plast som råvara och få förslag på och lyfta fram produkter som tidigare kan ha förbigåtts.

Det största målet med tävlingen är att öka medvetenheten av värdet i använda plastförpackningar och de många möjligheterna till återanvändning. Från konsumentledet och industrin ges möjligheten att återvinna materialet och se det som en värdefull resurs, och inte avfall.

Företag - läs mer och nominera en produkt (informationen är på engelska)

Konsument - läs mer och nominera (informationen är på engelska)

Tidigare vinnande produkter (informationen är på engelska)

 

Fakta

EPRO — European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations, är en sammanslutning av nationella organisationer som organiserar och stödjer insamling och återvinning av plastförpackningar i Europa. Alla medlemmar arbetar för att möta och överträffa krav ställda av EU och nationella direktiv för återvinning av förpackningar. FTI är medlem i EPRO.