2012-07-30

FTI söker två operativa logistiker

Vi söker två operativa logistiker som ska leda och fördelar arbetet för att säkerställa ett väl fungerande insamlingssystem för förpackningar.

I uppgifterna ingår utveckling och samarbete med entreprenörer där ni planerar, kvalitetssäkrar och kontinuerligt styr, följer upp, utvärderar ert eget och entreprenörernas arbete.

Teamet av logistiker består av sex personer som är en viktig del av FTI:s verksamhet och utveckling.