2012-06-14

Ny ordförande för MetallKretsen

I måndags valdes Göran Holm till ny ordförande i Svenska MetallKretsen AB, det bolag, genom vilket näringsliv och handel för nästan två decennier sedan tog sina första steg mot att realisera den smarta lösningen för att i Sverige introducera den så kallade "Pollutor Pays Principle" som antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992. Göran är i dag även vd för Coca-Cola Sverige och har lång erfarenhet från olika befattningar inom Johnson & Johnson koncernen såväl som från olika styrelseuppdrag inom dagligvarusektorn.

— Vi i MetallKretsen har till uppgift att administrera producentansvaret för metallförpackningar enligt förordningen, säger Göran Holm. Vår verksamhet finansieras via förpackningsavgifter som producenterna betalar för att därigenom ta sitt ansvar, och till viss del även genom försäljning av det insamlade metallförpackningarna då de återvinns. Om vi skulle få ett överskott så används det i verksamheten och kommer då konsumenterna till del.

Sedan augusti 2007 finns ingen anställd i bolaget utan dess operativa verksamhet har flyttats över till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och samordnar sig där med övriga producenters materialbolag för att göra insamlingen enkel för svenska hushåll och verksamheter. Bolagets kostnader täcks av förpackningsavgifter som den enskilde producenten betalar för att uppfylla lagens krav på att tillhandahålla ett system för insamling av metallförpackningar av de varor som säljs i Sverige och på metallåtervinning.

Svenska MetallKretsen ägs av Svensk dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers förbund, DLF. I styrelsen finns representanter från fyllare och dagligvaruhandeln.

— Den erfarenhet och kunskap inom alla berörda områden som styrelsen har skapar en dynamik och goda förutsättningar att driva arbetet för en ökad återvinning, vilket är nödvändigt för att förbättra vårt viktiga arbete för vår gemensamma miljö, säger Göran.

Göran Holm är ny styrelseordförande för MetallKretsen.