2012-06-13

Ny styrelseordförande i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

I går valdes Bo Lundquist till ny ordförande i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Bosse har en bakgrund som ordförande i olika styrelser, bland annat Dagligvaruleverantörers förbund, DLF, och Svenska Metallkretsen och har tidigare även varit vd för Kavli, ett starkt varumärke på dagligvarumarknaden, med många förpackningar som dagligen också återvinns av svenska hushåll.

— Vi är övertygade om att en fördjupad samverkan mellan näringsliv, stat och kommun är den rätta vägen till en ännu bättre miljö, som även framöver når och överträffar fastställda återvinningsmål för förpackningar och tidningar, säger Bosse.

FTI ägs av Plastkretsen, Metallkretsen, Pressretur och Returkartong. Tillsammans med Svensk GlasÅtervinning är målet för FTI:s tjänster att göra insamlingen enkel för svenska hushåll och verksamheter. Kostnaderna täcks av förpackningsavgifter som den enskilde producenten betalar. Producenten uppfyller därmed lagens krav på insamling av förpackning av de varor som säljs i Sverige och på materialåtervinning.

I styrelsen för FTI återfinns representanter från hela näringskedjan, från tillverkare av material och förpackningar till fyllare och handel.

— Tillsammans har vi i styrelsen erfarenhet och kunskap inom alla berörda områden och goda förutsättningar att driva arbetet för en ökad materialåtervinning, säger Bosse.

Bosse Lundquist är ny ordförande i FTI sedan 12 juni 2012.