2012-06-12

Lösning på gång för nya återvinningsstationer i Åre

Bristen på återvinningsstationer i Åre kommun ser nu ut att kunna åtgärdas. Redan i augusti kan en ny station öppnas i Mattmar och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen ska inom kort diskutera lösningar för övriga orter.

Bristen på återvinningsstationer i Åre kommun blev akut sedan FTI på begäran av markägarna tvingades ta bort fyra stationer i kommunen, de senaste för bara några veckor sedan.

– Vi har haft personal på plats för att söka efter ersättningsplatser och vi har nu flera förslag på gång. Kommunen har dessutom anvisat en plats på sin mark i Mattmar, mitt emot den plats där den förra stationen fanns. Den nya stationen kan öppnas i augusti om bygglovshantering och behövliga markarbeten går som planerat, säger Mia Steinbach vid FTI.

– Vi har också gott hopp om att de fortsatta diskussionerna med kommunen ska leda till att vi kan lösa platsfrågan även i Mörsil och Ånn.