2012-06-08

Markarbete stänger återvinningsstation i Malmö

På grund av markarbete måste återvinningsstationen på Övägen/Limhamnsvägen tas bort nu på måndag den 11 juni.

Du som vill fortsätta att källsortera dina förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar och glas, hänvisas till återvinningsstationerna på Högerudsplan, Västra Bernadottesgatan/Roddaregatan eller Lidl vid Krossverksgatan.

Stationerna är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.