2012-03-12

Avfallsbolaget VafabMiljö måste upphöra med tidningsinsamling

Länsstyrelsen i Västmanland slår i ett beslut den 5 mars 2012, fast att det kommunala avfallsbolaget VafabMiljö inom två månader måste upphöra med den insamling och bortforsling av returpapper som bolaget bedriver inom Västerås kommun. Länsstyrelsen går således på Pressreturs linje och konstaterar att VafabMiljö inte kan anses vara returpappersproducent när dess huvudsakliga verksamhet är att bedriva avfallshantering.

Returpappersproducenternas ensamrätt bygger på att riksdagen har beslutat att de som tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar trycksaker är ansvariga för insamling och återvinning av returpapper. Lagen (SFS 1994:1205) trädde i kraft den 1 oktober 1994, ändrades 2005 och har som mål att 75 procent av allt papper ska samlas in.

En konsekvens av detta åläggande är — som Länsstyrelsen konstaterar — att den eventuella ekonomiska förmån som kan uppstå genom att returpapperet får ett ekonomiskt värde vid återvinningen och försäljningen, tillfaller returpappersproducenterna. I annat fall skulle det svenska systemet inte fungera.

— I dag samlar Pressretur in cirka 350 000 ton returpapper varje år som blir till nytt papper, det motsvarar drygt 90 procent av alla tidningar och trycksaker. Det säger sig självt att ett system där enskilda kommuner och företag samlar in papper på egen hand inte är lika effektivt. Vi kan erbjuda en ÅtervinningsGaranti där hela kretsloppet är med, säger Göran Nilsson, vd för Pressretur.

Pressretur AB ägs av de tre returpappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. M-real Sverige AB, IKEA Sverige AB och Metro är, liksom medlemsföretagen i Tidningsutgivarföreningen, Grafiska Företagens förbund och Sveriges Tidskrifter, anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal.

Länsstyrelsens beslutPDF