2012-02-29

Insamlingsstatistik på kommunnivå för 2011 är klar

Nu redovisar vi statistik över 2011 års insamling av förpackningar och tidningar från alla våra återvinningsstationer samt från de hushåll som har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i samarbete med oss. Statistiken omfattar insamling per kommun uppdelat på kg per invånare.

Information om statistiken

Statistiken för 2011 kan komma att justeras då viss statistik inte varit komplett vid detta tillfälle.

Till siffrorna