2012-02-27

Positiv upphandling av insamlings- och anläggningsentreprenörer

— Vi fick in fler anbud än någonsin tidigare, säger Claes-Göran Hermansson, gruppchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) avdelning Leverera.

FTI har nyligen genomfört en nationell upphandling av insamlingsentreprenörer av förpackningar av papper, plast och metall. Samtidigt har nya entreprenörer för återvinningsanläggningar runt om i landet som ska ta emot det som samlats in handlats upp.

Resultatet innebär att det nu är fler, mindre entreprenörer som tagit över områden i landet som tidigare dominerats av ett fåtal större. I och med detta kommer ny erfarenhet in i hanteringen av källsorterat material och en renodling har genomförts avseende bland annat transport, insamling och balning. Som en konsekvens har dock antalet kommunala entreprenörer minskat från tio till fyra.

— Vi upplever många fördelar med resultatet av upphandlingen, säger Claes-Göran. Det blir mer sammanhållet än tidigare. En annan fördel är också att administrationen nu blir smidigare. Vi har valt att ta bort vite och liknande i avtalen och satsar i stället mer på ett utvecklat, nära samarbete i partnerskap med entreprenörerna, säger han.

Pris, kvalitet och referenser har varit utslagsgivande delar. Men självklart har miljöaspekten också varit viktig. FTI arbetar med den så kallade QIII-modellen som bland annat innebär att man utgår från gemensamma grundvärderingar när det gäller miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

— Vi har ställt högre krav, och avtalsmässigt delat uppdraget mellan materialhantering på anläggning och insamling/transporter. Vi upplever att detta bidragit till fler konkurrenskraftiga och bra anbud, säger Claes-Göran . Det har också tillkommit nya anläggningar på orter som till exempel Piteå.

En annan vinst med upphandlingen är minskade kilometer på hämtningsrutter.

— Vi räknar med att det kommer att bli betydande minskning, tillägger Claes-Göran.

Avtalen gäller från 1 maj 2012 och de kommande tre åren med möjlighet till förlängning.

Insamlingsentreprenörer

IL Recycling, PIREVA, Lundstams, SITA, Maserfrakt, Stena, GDL, AI Recycling, Pierre Nilsson Åkeri, Broms, Alwex, XR Miljöhantering, Pettersons, Rambo, Affärsverken Karlskrona, LBC Wetab, Borås Energi & Miljö, Lidköpings kommun, ELIA.

Insamling norra Sverige

Insamling södra Sverige

Anläggningsentreprenörer

  • IL Recycling (Luleå, Umeå, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås Örebro, Norrköping, Linköping, Göteborg)
  • STENA (Piteå, Kalmar, Karlstad, Uppsala, Gävle, Borlänge, Växjö, Skara, Halmstad, Varberg, Tomelilla, Eslöv, Kristianstad)
  • Lundstams (Östersund)
  • HA (Spånga, Staffanstorp, Trollhättan, Härnösand)
  • Ragnsells (Malmö)
  • SITA (Högdalen)
  • AI (Borås, Vaggeryd)