2012-01-16

"Tack för att du återvinner", nu i punktskrift

 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen inleder det nya året med att underlätta för synskadade att ta till sig syftet med källsortering och återvinning.

I det två-sidiga informationsbladet "Tack för att du återvinner!", som går att beställa utan kostnad, har vi sammanfattat det mesta som man behöver veta. Förutom detta informationsblad och andra trycksaker, finns det nu även möjlighet att beställa "Tack för att du återvinner!" i punktskrift för synskadade.

Till beställningsformuläret