2013-03-26

Hushålls- eller verksamhetsförpackning?

I våra många kundkontakter märker vi att några kontaktpersoner fortfarande tycker det är knepigt att avgöra om man ska redovisa sina förpackningar som hushållsförpackning eller verksamhetsförpackning. Avgörande är var förpackningen hamnar i slutändan.

Är det en förpackning som slutligen hamnar hos en konsument ska förpackningen redovisas som hushållsförpackning även om varan kanske säljs i flera led innan den hamnar i butiken där konsumenten köper produkten.

Många tror att då man säljer en vara till en grossist så ska förpackningen redovisas som verksamhetsförpackningar. Så behöver det alltså inte vara. I din redovisning är det avgörande om förpackningen slutligen säljs till en konsument eller ett företag/verksamhet.