2013-03-26

Nya förpackningsavgifter från 1 april

Från 1 april genomför vi prisförändringar för vissa förpackningsavgifter.

Vi höjer priset för hushålls- och serviceförpackningar av papper och stålplåt. Samtidigt gör vi betydande prissänkningar för verksamhetsförpackningar av metall. Speciellt vill vi peka på att vi behåller priset för förpackningar av plast oförändrat.

De nya priserna återspeglar hur olika förpackningar och insamlingskällor påverkar kostnaden för deras återvinning och de justeringarna vi gör ska täcka kostnaderna för en nödvändig uppgradering av insamlingssystemet. I justeringarna ligger också indexuppräkning samt vår bedömning av prisutveckling på det återvunna materialet och prognostiserat antal förpackningar som sätts på den svenska marknaden.

Det rikstäckande insamlingssystemet — som vi finansierar genom att vi säljer materialet som vi samlar in och genom nedanstående förpackningsavgifter — är på många sätt unikt med nära 6 000 återvinningsstationer, delfinansiering av fastighetsnära insamling och lösningar för insamling från verksamheter som väljer att själva köra det till våra mottagningspunter.

De närmaste åren planerar vi att fortsätta med betydande satsningar på etablering och upprustning av våra gröna återvinningsstationer runt om i landet. Vi byter behållare, förbättrar skötseln, ökar tömningsfrekvensen och gör andra åtgärder i linje med de allt ökande krav vi möter från hushåll, kommuner och myndigheter.

Välkommen att ringa eller mejla din kundansvarige eller kundtjänst om du har frågor. Hela den nya prislistan ser du här.