2013-03-26

Ändrad redovisningsintervall för vissa företag

Efter genomgång av företagens förpackningsavgifter för 2012 har en del kunder nu fått lägre och andra högre avgifter.a

Redovisningsintervallet styrs av avgiftsnivån, vilket innebär att en del företag som tidigare redovisade årsvis, nu får avisering för kvartalsredovisning och vice versa. Schablonkunder berörs inte.

Gränsdragningar:

Över 120 000 kronor/år
Redovisning månadsvis eller kvartalsvis. Företag som redovisar kvartalsvis, betalar en preliminärfaktura månadsvis.

20 000 kronor-119 999 kronor/år
Redovisning kvartalsvis.

0 kronor-19 999 kronor/år
Redovisning årsvis.