2013-04-01

Repa upphör och blir en del av FTI

Den 1 april fusionerades REPA med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Reparegistret AB upphörde.

Reparegistret AB har hittills varit ett helägt dotter­bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphör dotterbolaget och de producentföretag som är anslutna till REPA blir då istället anslutna och kunder till FTI.


– Förändringen kräver ingen åtgärd från de anslutna kundföretagens sida. Däremot kommer de i sina kontakter med oss att välkomnas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen istället. Det blir också FTI som kommer att stå som part och avsändare på avtal, anslutningsbevis, nyhets-brev och annat, säger marknadschef Ulla Krohn.

– Med förändringen vill vi också göra det tydligare för våra kunder att det är en tjänst man köper och att priset – förpackningsavgiften – inte är en skatt eller offentlig avgift. 


– Tjänsten innebär att våra kunder uppfyller sitt lagstadgade producentansvar – att tillhandahålla sina kunder ett rikstäckande insamlingssystem för förpackningar – genom att köpa denna ”insamlingssystemtjänst” av oss.


Förändringen markerar också att REPA-verksamheten som förr haft något av en myndighetsprägel idag är en affärsmässig servicefunktion. Ett mål är också att de anslutna företagen lätt ska kunna dra nytta av goodwillvärdet i att vara med och finansiera ett insamlingssystem som deras kunder har mycket nytta av. En ytterligare fördel är att omvärlden tydligare kan se att bakom FTI står en stor del av näringslivet. Det gör att vi bättre kan främja producentansvarsföretagens intressen.