Plastkretsen (PK)

Plastkretsens verksamhet är en del av FTI.

Den 1 augusti 2007 övergick Plastkretsens operativa verksamhet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI. Plastkretsen är materialbolaget för de plastförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Det finns ingen person anställd i bolaget.

Plastkretsen ägare

Plastkretsen (PK) ägs gemensamt av fyllare, importörer, handel och emballagetillverkare.

Ägare

  • Plastbranschens InformationsRåd
  • Dagligvaruleverantörers Förbund
  • Svensk Handel AB
  • Svensk Dagligvaruhandel
Plastkretsen