2013-04-10

Alla återvinningsstationer i Åstorp tas bort

Denna vecka tvingas FTI att ta bort samtliga återvinningsstationer i Åstorps kommun. Orsaken är att alla bygglov samtidigt har gått ut och att vi inte har kunnat få dem förlängda.

De boende som vill fortsätta att återvinna sina använda förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar hänvisas till NSR:s Återvinningscentral i Åstorp, där det inne på området finns återvinningsbehållare.

Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp nästa vecka. Öppettiderna vid återvinningscentralen i Nyvång kommer att vara: måndag klockan 07:00 – 18:00, tisdag – fredag klockan 07:00 – 16:00, lördag klockan 08:00 – 15:00. Se även NSR:s hemsida för mer information.

Vi beklagar borttagande av behållarna, men hoppas dock att hushållen fortsätter sin insamling av den sekundära råvara som använda förpackningar utgör, säger Anneli Viberg, regionchef vid FTI.

FTI kommer att lämna in bygglovsansökningar på tre nya platser, i Åstorp, Kvidinge och Hyllinge, som kommunen anvisat

Detta innebär att det uppstår ett glapp på någon vecka, då det tillfälligt saknas återvinningsstationer i Åstorp.

En återvinningsstation är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till våra mottagningspunkter.