2013-10-25

Beställ gratis informationsmaterial

Här på vår webb kan du enkelt och kostnadsfritt beställa dekaler och annat informationsmaterial.

Det finns dekaler att märka behållare för insamling av tidningar och förpackningar av plast, papper och metall. Vi har också informationsfoldrar på olika språk och trycksaker om återvinning att ladda ner som pdf och skriva ut.

Vill du själv skriva ut finns också dekaler för förpackningar av papper, plast, metall, tidningar och glas att skriva ut på papper. Spara på din dator och välj skriv ut.

I pdf:erna "En pappersfibers livsresa" och "En plastmolekyls livsresa" följer du hela processen från källsorterat material till nya produkter. En nyhet är att vi tagit fram informationsbladet "Tack för att du återvinner!" i punktskrift för synskadade. Där framgår hur det går till och varför man ska källsortera.

I vår bildbank finns fotografier och illustrationer som är fria att använda i syfte att informera om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar. Sist, men inte minst kan förskolor och andra verksamheter för barn beställa vår populära tidningen om Bamse och skräptjuven. Det finns även en kortlek att beställa.

Läs mer