2013-05-24

Ny vd för Pressretur AB

Pressreturs nya vd Andreas Boo tillträder sin tjänst den 2 september.

Ny vd i Pressretur AB efter Göran Nilsson är jägmästare Andreas Boo.

Andreas, som är 40 år, arbetar sedan 1999 inom Holmenkoncernen med strategiska inköp och försäljning. Han har även erfarenhet från arbete inom den europeiska pappersindustrins branschorganisationer i Bryssel.

Han tillträder 2 september och kommer parallellt med vd-uppdraget att arbeta vidare med vissa frågor inom Holmenkoncernen.

Pressreturs nuvarande vd, Göran Nilsson, kommer under någon tid framöver att stå till ägarnas förfogande på konsultbasis och kommer även kvarstå i Pressreturs styrelse.

Fakta om Pressretur

Pressretur organiserar på uppdrag av sina ägare och anslutna företag inom grafiska och förlagsbranscherna insamlingen och återvinningen av tidningar. Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och syftet är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som finns uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper. Sedan 2005 deltar Pressretur som delägare i samarbetet kring driften av landets återvinningsstationer med övriga materialbolag inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Insamlingen utförs av Pressreturs entreprenörer. Det insamlade materialet återvinns i något av ägarnas svenska pappersbruk. Pressretur garanterar att alla insamlade tidningar materialåtervinns i Sverige i enlighet med en Återvinningsgaranti.