2013-05-29

Test av nya metoder för att få Malmös återvinningsstationer fria från skräp

Nedskräpningen vid återvinningsstationerna i Malmö har minskat sedan bytet till nya behållare vintern 2012-2013. Men vi vill bli ännu bättre.

Det handlar i första hand om grovsopor och hushållssopor som ställs utanför behållarna, och som absolut inte får lämnas där. För att hitta bra angreppsätt som minskar den olagliga nedskräpningen inledde FTI den 25 maj en kampanj som innehåller tre olika metoder. Tanken är att testa sig fram till den som får bäst effekt.

FTI har identifierat de 12 återvinningsstationer där det är problem med nedskräpning. Tillsammans med bland annat stadens representanter för avfallshantering startas nu en kampanj för att komma tillrätta med problemen. Den inleddes den 25 maj och kommer att pågå till mitten av juli och genomförs på följande sätt:

  • vid 12 stationer sker bevakning av väktare (i samråd med Malmöpolisen)
  • på fem stationer ökas informationen till de närmaste kringboende, på behållarna och genom information i brevlådan
  • hushållen erbjuds att ladda ner Håll Sverige Rents app till sina smarta telefoner, ta bilder och registrera nedskräpning
  • mediebevakningen mäts för att se om de övriga aktiviteterna och allmänt fokus på frågan ger en generell effekt

Vår ambition är att vi tillsammans med de boende i Malmö ska kunna få en trygg och trevlig miljö runt våra behållare, säger Annica Dahlberg, informationschef.

Läs mer och hämta Håll Sverige Rents app