2013-06-05

FTI förbereder för sommaren i Dalarna

Om några veckor är det midsommar och firande, inte minst i Dalarna. Vi är tacksamma om du lämnar dina använda förpackningar och tidningar vid återvinningsstationen.

Inför sommaren har alla återvinningsstationer i Gagnef nu rustats upp. Alla stationer har också städats och nya eller renoverade behållare har ställts ut. Även i Vansbro vid Dala-Järna återvinningsstation har en upprustning ägt rum och städning utförts.

Återvinningsstationen i Falun, Svärdsjö vid ICA har flyttats till en plats bakom ICA-butiken för att parkeringen ska kunna användas bättre och för att underlätta både för hushållen och för tömningsbilar som måste komma fram. Ny adress till återvinningsstationen är Centrumvägen 6B.

I Långshyttan utanför Hedemora har FTI tvingats stänga återvinningsstationen vid ICA-butiken. Istället har stationen vid OK-plan utökats, då det var för trångt att komma fram vid ICA.

– Varje gång vi rustar upp en återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Upprustningen av återvinningsstationerna är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till www.ftiab.se/mottagningspunkt.