2013-06-17

Visste du detta om återvinningsgarantin?

Tack vare Återvinningsgarantin minimerar vi också restprodukter, ökar miljöeffekten och minskar energiförbrukningen.

Återvinningsgaranti är ett erbjudande från Papperskretsen. Papperskretsen, som består av Holmen, SCA, Stora Enso, M-Real, IKEA, Metro samt företagen i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagens förbund, garanterar 100 procent återvinning av de tidningar och andra trycksaker som du lämnar i vårt återvinningssystem. Vi tar ansvar för hela återvinningskedjan - i hela landet.

Tack vare Återvinningsgarantin minimerar vi också restprodukter, ökar miljöeffekten och minskar energiförbrukningen. Det är möjligt tack vare våra miljöcertifierade svenska pappersbruk. Papperskretsen inledde sitt samarbete 2007 och administreras av Pressretur AB som är en av ägarna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Läs mer