2013-06-24

Nya anslutningsbevis

När REPA fusionerades med FTI den 1 april upphörde de gamla anslutningsbevisen att gälla.

När REPA fusionerades med FTI den 1 april upphörde de gamla anslutningsbevisen att gälla. På kundsidorna har du nu möjlighet att hämta ditt nya anslutningsbevis på svenska eller engelska där det framgår att du är ansluten till FTI.