2013-06-20

Allt nöjdare producenter i årets kundundersökning

Nyss kom resultatet av årets kundundersökning genomförd bland våra 400 största kunder. Nöjdhetsindexet visar på en kraftig ökning från 72 till 77 jämfört med motsvarande undersökning från 2011. En ökning med hela fem procentenheter.

Nyss kom resultatet av årets kundundersökning genomförd bland våra 400 största kunder. Nöjdhetsindexet visar på en kraftig ökning från 72 till 77 jämfört med motsvarande undersökning från 2011. En ökning med hela fem procentenheter.

– Vi ser med glädje att de producenter som valt att arbeta tillsammans med oss blir allt nöjdare och uppskattar vårt arbete, säger Ulla Krohn, marknadschef vid FTI. Framför allt är det deras uppfattning om vår prisvärdhet som ökat sedan 2011. Men deras förväntningar på oss har också ökat, menar hon.

FTI är ett kunddrivet företag. Att representanter för kunderna även sitter som ägare i styrelsen garanterar en effektiv hantering och att företaget inte genererar vinst på utförda tjänster. FTI har en direkt kundrelation med producenter som valt FTI för att lösa lagens krav på dem som fyller eller importerar förpackningar av papper, plast och metall. Regelbundna undersökningar bland dessa är en av byggstenarna för att vi kontinuerligt ska utveckla tjänsten och vässa kvaliteten i företaget.

Även om respondenterna ser en ökad nytta för deras kunder av samarbetet med FTI, har fler av producenterna förväntningar på att FTI ska ge mer information om källsortering, återvinning, och om deras producentansvar.

Undersökningarna 2011 och 2013 har utförts på FTI:s uppdrag av företaget Stelacon. Nöjdhetsindexet är en sammanvägning av frågor inom områdena image, förväntningar, kundnöjdhet, prisvärdhet och lojalitet.