2013-06-19

Ny återvinningsstation i Sollentuna

Den nya återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har glädjen att meddela att en ny återvinningsstation etableras den 1 juli vid Sollentunavallen i Sollentuna.

I samband med besök vid kommunens huvudanläggning för utomhusidrott, som även används som arena för stora tävlingar, kan de boende i området använda den nya stationen. Där finns det behållare för respektive förpackningar av papper, plast, metall, glas samt tidningar.

– Varje gång vi inviger en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Den nya återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Annika Ahlberg.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .