2013-06-25

Nominera till Återvinningsgalan 2013

FTI är stolt kategoripartner till årets Återvinningsgala den 28 november.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är stolt kategoripartner till årets återvinningskommun på Återvinningsgalan 2013, som äger rum den 28 november på Nalen i Stockholm.

Priset går till den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial
i synnerhet. I årets återvinningskommun står miljönyttan i fokus, varför et är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Årets återvinningskommun inser att information är yckeln till att öka kommuninvånarnas engagemang för ökad källsortering. Årets Återvinningskommun utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle.

Återvinningsgalan 2013