2013-06-29

FTI i Almedalen 2013

I år, liksom tidigare år, medverkar FTI vid årets vecka i Almedalen.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI:s, vd Kent Carlsson kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Syftet är att berätta om de satsningar som FTI kommer att genomföra givet att regering och riksdag ger oss fortsatt förtroende att sköta insamling av förpackningar och tidningar. Kent kommer också vara tillgänglig för träffar för dem som vill diskutera aktuella frågor, både formellt och informellt kring vår återvinning i allmänhet och förslagen i Avfallsutredningen i synnerhet.

Vi på FTI är seriösa i vår vilja att få förlängt förtroende att sköta insamlingen av förpackningar och tidningar i ett nationellt sammanhängande system från konsumentens inköp av varor, till dess varornas förpackningar har återvunnits till nytt material. Vår prioritet är att få till stånd ett tydligare regelverk för oss och andra företag som vill verka på producenternas uppdrag.

FTI arrangerar därför ett seminarium under Almedalsveckan där vi utvecklar planerna i vårt fempunktsprogram för en återvinning av producentmaterial – som är enkel för konsumenten utan att försämra effekterna för miljö och ekonomi – och ger vår uppfattning om de myter som till och från kommer upp i debatten kring återvinning.

Följ reflektioner från vår närvaro i Almedalen via Twitter.