2013-07-04

Myter om nedskräpning

FTI har tagit fram en rapport som handlar om nedskräpning där vi vederlägger olika myter om om skräp vid återvinningsstationer med fakta.

FTI har tagit fram en rapport som handlar om nedskräpning. Det är ett alltför vanligt fenomen som diskuteras vid köksborden och där nya regler som straffbelägger nedskräpning beslutades för ett par år sedan. I detta fall handlar det om skräp vid återvinningsstationer där du och jag förväntas lämna in våra utsorterade förpackningar och tidningar och som varje årbidrar till att närmre 700 000 ton tidningar och förpackningar återvinns föratt bli nya produkter.

Bakgrunden till rapporten är att vi på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen(FTI) vill göra det enkelt och bekvämt för alla att bidra till att förpackningar och tidningar samlas in. En del i detta är att upplevelsen av återvinningsstationerna ska vara positiv, att servicen är bra och att det alltid finns plats i de olika behållarna. För att vårt ständiga förbättringsarbeteska nå detta behöver vi öka kunskapen om vad som är nedskräpningens orsaker, men också vad skräpet består av. Ett annat motiv till rapporten är att det i debatten som följt av avfallsutredningen ofta hävdas att nedskräpningen är orsakad av bristande tömning av återvinningsbehållareoch att en kommunalisering av systemet skulle innebära en förändring. Med denna rapport vill vi vederlägga denna myt med fakta.

Med utgångspunkt i ett projekt som genomförts i Göteborg tillsammans med bland annat Håll Sverige Rent liksom med en analys av genomförda städrapporter från ett antal utvalda kommuner blir bilden tydlig. Det finns inget samband mellan överfulla behållare och nedskräpning. Följaktligen består inte heller skräpet av förpackningar och tidningar.I själva verket är det en beteendefråga där ett fåtal individer förstör för de många återvinnarna genom att medvetet dumpa annat avfall på återvinningsstationerna. Med andra ord handlar det inte om systemets utformning i sig, utan om en felaktig handling.

Att förändra ansvaret för insamlingen löser inte detta problem. Istället måste andra lösningar vidareutvecklas. Vi vill förstärka informationen,utveckla metoder för minskad nedskräpning och utveckla stationernas utformning och placering tillsammans med berörda kommuner. Men det handlar också om att servicen i kommunernas system för hantering av grovavfall måste möta medborgarnas krav så att rätt avfall hamnar på rätt plats.

Tillsammans kan vi minska nedskräpningen.

Läs hela rapportenPDF