2013-08-23

Årsberättelse för 2012

Nu finns vår årsberättelse avseende år 2012 i både tryckt och digital form för nedladdning.

Omslag FTI årsberättelse 2012

2012 blev ett händelserikt år för FTI. Vår nya organisation var på plats redan från start, alla entreprenörsavtal omförhandlades under våren och den förändrade strukturen på våra avgifter, för att skapa större transparens, blev väl mottagen. Vårt samarbete med kommunerna intensifierades och extra åtgärder sattes in för att ytterligare förbättra servicen gentemot allmänheten.

Du som konsument ska uppleva vårt insamlingssystem som enkelt, rent, lättillgängligt och miljöeffektivt. En självklarhet för oss, men också utgångspunkten för den av regeringen tillsatta Avfallsutredningen. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande i augusti och det har satt sin prägel på vår verksamhet under 2013. Tillsammans med ett stort antal remissvar ska det utmynna i en proposition för riksdagen att ta ställning till under hösten 2013.

Öppna och läs vår årsberättelsePDF