2013-09-20

Efterfrågad återvinningsstation öppnas i Sigtuna

En ny återvinningsstation öppnas på Steningehöjden i Sigtuna den 25 september.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har glädjen att meddela att en ny återvinningsstation från onsdagen den 25 september etableras på Steningehöjden i Sigtuna. Kommunen och FTI har diskuterat placeringen under flera år, och är nu överens om var den gör mest nytta.

Hushållen i området kan från och med nästa vecka använda den nya stationen för att lämna använda förpackningar av papper, plast, metall, glas samt tidningar.

– Varje gång vi inviger en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Den nya återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Annika Ahlberg.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till våra mottagningspunkter.