2013-10-01

Upprustning av återvinningen i Nacka

Nu rustar vi återvinningssystemet i Nacka och byter behållare för papper-, plast och metallförpackningar vid fem återvinningsstationer.

Under vecka 39-41 (23 september – 11 oktober) genomför FTI en upprustning/storstädning av återvinningsstationer i Nacka kommun.
Den 10-11 oktober genomförs även byte av behållare för papper-, plast och metallförpackningar vid följande fem återvinningsstationer: Henriksdalsringen, Finntorp Centrum, Saltängen, Jarlaberg och Kvarnholmsvägen.

De nya behållarna töms med kranbil och behållarna är av samma modell som finns i Stockholm. Behållarbytet är början på en omställning till ett krantömmande system för alla återvinningsstationer i Nacka, vilket ger ett mer enhetligt system som det är enklare att hitta nya platser för.

Hushållen i Nacka samlade 2012 in 8,51 kg pappersförpackningar, 0,64 kg metallförpackningar och 2,49 kg plastförpackningar per person, något som kan bli bättre.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

FTI kommer också självklart noggrant följa tömningsfrekvenser och fyllnadsgrader såväl under som efter bytet så att störningar, överfyllnad och nedskräpning undviks.

– Under själva arbetet med att byta behållare kan det hända att Nackaborna tillfälligt får problem med att lämna sina förpackningar och tidningar men denna störning bedöms som marginell, säger Annika Ahlberg.

I samband med upprustningen kommer FTI att se över skyltning och dekaler på behållarna.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till våra mottagningspunkter.