2013-10-04

Efterlängtad station tillbaka i Mörsil

I går den 3 oktober öppnade FTI en ny återvinningsstation i Mörsil i Åre kommun. Inom kort öppnas även en ny station i Mattmar.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) etablerade i går den 3 oktober en ny återvinningsstation i Mörsil vid Folkets Hus, Kyrkovägen i Mörsil. Ytterligare en efterlängtad station etableras inom några veckor i Mattmar. Senareläggningen beror på att belysningen måste ordnas på stationen innan behållarna kan ställas ut.

Under sommaren har alla informationsskyltar bytts ut. Dessutom har behållarna för förpackningar av plast, metall och papper bytts ut eller renoverats. Innan snön faller, kommer vi att renovera behållarna för tidning och glas samt lyfta dem och rengöra under samt närområdet runt stationerna.

– Varje gång vi inviger en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Den nya återvinningsstationen är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Mia Steinbach.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till vår sida för mottagningspunkter.