2013-11-04

Ny återvinningsstation öppnad i Gördalen, Älvdalens kommun

Ett gott samarbete med Älvdalens kommun och NODAVA har resulterat i en ny återvinningsstation i Gördalen, Särna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, etablerar nu genom ett gott samarbete med Älvdalens kommun och NODAVA en återvinningsstation i Gördalen, Särna. Från torsdagen den 31 oktober var den i drift.

Inom en snar framtid byts dessutom samtliga behållare för förpackningar av papper ut till krantömmande i Älvdalen, Malung och Vansbro.

På den nya platsen i Gördalen, Särna har FTI, som är ansvarig för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, ställt ut nya, fräscha behållare. Två för glasförpackningar och en var för förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar.

– Nu har vi fått ett strategiskt bra, centralt läge och stor tillgänglighet. För en tid sedan inleddes planeringen där Jonas Johansson hos den lokala återvinningsentreprenören NODAVA har varit starkt drivande, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

– Det är vi på FTI som är ansvariga för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Kommunen anvisar mark och ger bygglov. Tillsammans har vi sett på olika platser och den nya vid containerplatsen i Gördalen är den som är lämpligast, tillägger Mia.

Trots att insamlingsresultatet i Älvdalen är högre än genomsnittet i landet, förutom avseende tidningar, hoppas FTI nu att hushållen lämnar in ännu fler förpackningar och tidningar till återvinning.

Per boende i Älvdalens kommun fick FTI år 2012 i retur 32.64 kg glasförpackningar, 24.99 kg pappersförpackningar, 4.48 kg metallförpackningar, 9.56 kg plastförpackningar och 29.98 kg tidningar.

I kommunen finns i dag 12 återvinningsstationer som komplement till de hushåll i kommunen som har fastighetsnära hämtning av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens tre återvinningscentraler i Älvdalen.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på FTI:s hemsida.